Splošno

Center Sana se zavezuje se, da bo varovala zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletnega portala https://centersana.si. Zbrane osebne podatke bo Center Sana uporabljala izključno za storitve, ki jih ponuja. Storila bo vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Center Sana za potrebe opravljanja storitev zbira, vodi, obdeluje in shranjuje uporabnikove podatke.

 

Katere podatke zbiramo?

Zbiramo naslednje podatke:

  • ime in priimek;
  • naslov za dostavo;
  • podjetje oz. naziv pravne osebe  in davčno številko (če je uporabnik pravna oseba);
  • naslov elektronske pošte;
  • kontaktno telefonsko številko;
  • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini;
  • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno doda naknadno v svojem profilu.

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, Center Sana ne odgovarja.

 

Kdo je zbiratelj osebnih podatkov?

Zbiratelj osebnih podatkov je podjetje INN d.o.o., Lava 7, 3000 Celje.

 

Za katere namene zbiramo osebne podatke?

Center Sana teh podatkov ne bo uporabila v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi. Center Sana bo podatke uporabnikov uporabila proces odpošiljanja in obveščanja o naročenih izdelkov in za pošiljanje promocijske e-pošte ter SMS sporočil za spletno trgovino https://centersana.si. Vsi uporabniki se lahko odjavijo od vseh promocijskih sporočil. Center Sana lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki.

Dostavni službi (npr. Pošta Slovenija) bo Center Sana zaupala le potrebne podatke za dostavo v spletni trgovini kupljenih izdelkov.

Center Sana ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredovala osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočila tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od nje zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu.

Registrirani uporabniki lahko kadarkoli prenehajo uporabljati spletno trgovino in lahko prekličejo svojo registracijo. To storijo tako, da s pisno izjavo sporočijo preklic registracije.

 

Dodatna pojasnila

Če imate vprašanja, težave ali pripombe glede te politike zasebnosti, nam to lahko sporočite na elektronski naslov: [email protected].